Pomoc k programoju Thunderbird

W programje Thunderbird njejo bóžko lokalna programowa pomoc, su jano boki pomocy w seśi. Nejjadnorjejša móžnosć na pomoc online pśistup měś jo tłocenje tasty F1. Druge móžnosć jo: Klikniśo na symbol z tśimi grědami, wubjeŕśo Pomoc a klikniśo na zapisk Wopśimjeśe pomocy. Jolic wužywaśo menijowu rědku, móžośo teke na zapisk Wopśimjeśe pomocy w meniju Pomoc kliknuś.

Webboki

Su wšake webboki, źož móžośo pomoc za Thunderbird namakaś, na pś.

Forumy

Ako forumy pomjeniju se how:

Diskusijne kupki

Móžośo na pś. slědujuce diskusijne kupki wužywaś:

  • de.comm.software.mozilla.mailnews
  • de.comm.software.mozilla.misc (powšykne temy)
Za te luźe, kótarež zajmuju se za wuwiśe programa, pótakem na pś. za tak pomjenjone "nocne" wersije (engelski: nightly builds) jo hyšći:
  • de.comm.software.mozilla.nightly-builds

IRC-chat

  • Na kanalu #thunderbird na serwerje irc.mozilla.org źo wšykno wó program Thunderbird (engelski)