Glědajśo: Thunderbird 68.1.0 jo wujšeł.

Postowy program Thunderbird dolnoserbski

Co jo Thunderbird?

Thunderbird jo samostatny pendant k postowemu klientoju wopśimjonemu w programowej suiśe SeaMonkey. Jo pśigódny za luźi, kótarež kšě raźej za wobglědowak resp. postowy klient rozdźělne programy wužywaś. Thunderbird jo pótakem ako postowe wudopołnjenje k wobglědowakoju Mozilla Firefox myslony.

Thunderbird jo se spócetnje wót Mozilla pód mjenim Mozilla Thunderbird wuwijał, jo pak zgromaźeństwoju angažěrowanych wužywarjow dalejwuwiśe pśepódał. Mozilla weto pódpěra toś to zgromaźeństwo pśi jogo źěle za Thunderbird.

Toś ta dolnoserbska wersija 68.1.0 jo prědna wersija, kótaraž jo oficielna, to groni, wózjawja se na oficielnych bokach Mozilla. Ale historija pśełožkow Thunderbird do dolnoserbšćiny jo wó wjele starša - prědny pśełožk jo južo w lěśe 2008 wujšeł.

Oficielne websedło za Thunderbird jo http://www.mozilla.org/products/thunderbird/. Jolic cośo se nimski informěrowaś, wobglědajśo sebje wótpowědne nimske websedło http://www.thunderbird-mail.de. Tam namakaśo teke nimsku wersiju Thunderbirda a móžośo dolnoserbski rěcny pakśik pśidatnje instalěrowaś, glědaj Rěcny pakśik instalěrowaś.

Thunderbird jo za wšake źěłowe systemy (Windows 32, Linux 32 a 64 a MacOS X) a rěce. Dokradny pśeglěd namakaśo na oficielnem ześěgnjeńskem boku Thunderbird.