Glědajśo: Thunderbird 68.0 jo wujšeł.

Dolnoserbski Thunderbird instalěrowaś

 1. Serbske wersije instalěrowaś
 2. Wšykne dolnoserbske wersije Thunderbird za Windows, Linux a Mac OS X namakajośo pód adresu https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/all/ pód zapiskom Lower Sorbian.

  • Instalacija pód Windowsom

  Windowsowa wersija stoj ako exe-dataja k dispoziciji, jano alfawersije (wersijowe mě Aurora) móžośo teke ako zip-dataju ześěgnuś.

  Ześěgniśo aktualnu exe-dataju Thunderbird Setup 68.0.exe do zapisa swójeje wólby, pśejźćo do toś togo zapisa a klikniśo dwójcy na dataju. Instalacija se startujo, slědujśo instalěrowański proces a wubjeŕśo žycone opcije.

  • Wupakowanje archiwa tar.bz2 za Linux

  Za Linux stojotej dwě wersiji k dispoziciji, za 32-bitowy a za 64-bitowy Linux.

  Pód Linuxom wupakujośo archiwowu dataju tar.bz2 z konsole abo terminalnego wokna. Pódajśo se do celowego zapisa z pśikazom cd <celowy zapis> a zapódajśo:

  tar -xvjf thunderbird-68.0.tar.bz2

  do zapódawańskego napominanja. Móžośo zawěsće teke pakowański program swójeje Linuxoweje distribucije wužywaś.

  Glědajśo: Jolic njeinstalěrujośo archiw do zapisa "Home", ale do drugego zapisa, trjebaśo pšawa administratora! Móžośo za to z konsole abo terminala pśikaz su zapódaś. Musyśo pón swójo administratorowe gronidło zapódaś. Alternatiwnje móžośo se pśi startowanju Linuxa ako root pśizjawiś. Pušććo se pón do zapisa, źož su něnto wupakowane dataje a startujśo program Thunderbird pśez kliknjenje na dataju "thunderbird" (bźez datajoweje kóńcowki!)

  • Wupakowanje archiwa dmg za Mac OS X

  Serbska instalaciska dataja pśedlažy w formaśe dmg. Ześěgniśo dataju Thunderbird 68.0.dmg do někakego zapisa na swójom licadle a klikniśo dwójcy na toś tu dataju.

 3. Dolnoserbski rěcny pakśik za Thunderbird instalěrowaś
 4. Zapokazanje do instalacije namakajośo na toś tom boku.